Sezon koncertowy 2019/2020 - Kwiecień 2020

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC

ORKIESTRA DĘTA UMFC

01/04/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

CHOPIN UNIVERSITY OF MUSIC WIND ORCHESTRA

 

Paweł Płaczkowski tuba

Orkiestra Dęta UMFC

Robert W. Rumbelow dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Richard Wagner – Marsz uro­czy­sty z ope­ry Tannhäuser, trans. Robert Rumbelow

Robert RumbelowTribute

Percy A. GraingerLincolnshire Posy

Robert RumbelowRibbons for Brass & Percussion

Roebrto Sierra – Symfonia nr 3 La Salsa: I. Tumbao

Artie Shaw – Koncert na klar­net i orkie­strę, arr. Robert Rumbelow

Leonard Bernstein – Uwertura do ope­ry Kandyda (Candide)

Dymitr Szostakowicz – Uwertura uro­czy­sta op. 96, trans. Donald Hunsberger

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

PERŁY POLSKIEGO BAROKU – WIELKIE ROCZNICE

05/04/2020 17:00

Koncert w 430. rocznicę urodzin Adama Jarzębskiego, 420. rocznicę urodzin Marcina Mielczewskiego oraz 300. rocznicę śmierci Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 

POLISH BAROQUE MASTERPIECES – GREAT ANNIVERSARIES

Concert for the 430th birthday anniversary of Adam Jarzębski, 420th birthday anniversary of Marcin Mielczewski and 300th death anniversary of Mikołaj Sęp-Szarzyński

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów spe­cjal­no­ści Muzyka Dawna, stu­den­tów V i VI Wydziału oraz zapro­szo­nych gości (spe­cjal­ność Multimedia oraz dr hab. Piotr Welk, Akademia Sztuk Pięknych)

Katedra Muzyki Dawnej

 

W pro­gra­mie m.in.:

Adam Jarzębski, Marcin Mielczewski, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Kaspar Forster jr, Damian Stachowicz

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Lilianna Stawarz

Opieka mery­to­rycz­na: prof. dr hab. Barbara Okoń-Makowska, ad. dr Klaudia Carlos-Machej, dr Andrzej Artymowicz

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

JEDNA EUROPA – WIELE TWARZY

06/04/2020 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Dzień studenta zagranicznego

ONE EUROPE – MANY FACES

Foreign student day

 

Koncert zagra­nicz­nych stu­den­tów UMFC z pro­gra­mu Erasmus+

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC

Koordynacja: mgr Emilia Lipka

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

KONCERT PIEŚNI HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

08/04/2020 19:00

w 10. rocznicę śmierci

CONCERT OF SONGS BY HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI

on his 10th death anniversary

 

Anna Radziejewska mez­zo­so­pran

Jadwiga Rappe alt

Robert Gierlach bary­ton

Ewa Guz-Seroka for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

wie­czór poetyc­ko-pasyj­ny, pie­śni sakral­ne

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

TRIO KAMERALNE

15/04/2020 19:00

CHAMBER TRIO

 

Maria Miszczak for­te­pian

Maria Machowska skrzyp­ce

Jakub Waszczeniuk trąb­ka

 

W pro­gra­mie:

George GershwinRhapsody in blue (trans­kryp­cja T. Dokshitzer) 

Eric Ewazen — Trio na trąb­kę, skrzyp­ce i for­te­pian

John Stephenson — Trio sona­ta

Kevin McKeeCentennial Horizon

 

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

MUZYCZNE OBLICZA AZJI W EUROPIE

19/04/2020 17:00

MUSICAL FACES OF ASIA IN EUROPE

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

oraz stu­den­tów Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Katedra Wokalistyki

 

W pro­gra­mie:

utwo­ry kom­po­zy­to­rów azja­tyc­kich i euro­pej­skich

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Robert Cieśla

 

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

WOKÓŁ TWÓRCZOŚCI I ODTWÓRCZOŚCI

20/04/2020 19:00

w 15. rocznicę śmierci Mariana Sawy

AROUND CREATION AND PERFORMANCE

on the 15th death anniversary of Marian Sawa

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów, peda­go­gów UMFC i zapro­szo­nych gości

Katedra Edukacji Muzycznej

 

Chór Kameralny spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna

Dariusz Zimnicki dyry­gent

Gabriela Machowska-Kopietz, Marcin Piotr Łopacki for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

pra­wy­ko­na­nia utwo­rów Marian Sawa in memo­riam  człon­ków Katedry Edukacji Muzycznej, m.in.:
A. Ignatowicz-Glińska, A. Nawrocka, B. Kowalski-Banasewicz, E. Sielicki, W. Ratusińska, R. Janiak,
A. Bilińska, M. T. Łukaszewski
oraz wybra­nych stu­den­tów, a tak­że pie­śni solo­we, zespo­ło­we i chó­ral­ne Mariana Sawy w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna

 

Opieka arty­stycz­na:

dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC, ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak,
ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska,

ad. dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz, wykł. dr Waleria Przelaskowska-Rokita, wykł. dr Rafał Grozdew

 

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

JOHANNES BRAHMS – ARCYDZIEŁA KAMERALNE

22/04/2020 19:00

JOHANNES BRAHMS – CHAMBER MASTERPIECES

 

Uki Ovaskainen for­te­pian

Magdalena Szczepanowska skrzyp­ce

Jan Pietkiewicz skrzyp­ce

Natalia Reichert altów­ka

Piotr Hausenplas wio­lon­cze­la

Uki Ovaskainen for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Johannes Brahms – Kwartet for­te­pia­no­wy c‑moll, op. 60 nr 3

Johannes Brahms – Kwartet for­te­pia­no­wy f‑moll, op. 34

 

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

26/04/2020 16:00

INTERNATIONAL DANCE DAY

Koncert w wyko­na­niu arty­stów bale­tu, tan­ce­rzy, stu­den­tów Wydziału Tańca oraz uczniów szkół bale­to­wych

Koncert Wydziału Tańca spe­cjal­no­ści Pedagogika Baletowa

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Klaudia Carlos-Machej

 

UWAGA! Koncert odwo­ła­ny

MARIAN SAWA IN MEMORIAM

27/04/2020 19:00

Jan Bokszczanin orga­ny

Leszek Lorent kotły

Ewa Szpotakowska for­te­pian

Chór Mieszany UMFC

Krzysztof Kusiel-Moroz przy­go­to­wa­nie chó­ru

Jakub Hutek dyry­gent

Anna Bednarska dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Marian Sawa Stabat Mater

Marian Sawa Laudate Domino

Marian Sawa Missa Claromontana

Stanisław Moryto O mors Crudelis

 

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

KONCERT AKORDEONOWY PrepaReed

28/04/2020 19:00

UMFC KAMERALNIE

Koncert monograficzny

ACCORDION CONCERT PrepaReed

Monographic concert

 

Paweł Janas akor­de­on

Eneasz Kubit akor­de­on

Dawid Rydz akor­de­on

 

W pro­gra­mie utwo­ry Pawła Janasa:

Sonata nr1 Infinity 2013 (na akor­de­on i gło­śni­cę akor­de­onu)

Sonata nr 2 Signals 2018 (na akor­de­on solo)

Hypnosis 2018 (na akor­de­on, gło­śni­cę akor­de­onu, klips i pozy­tyw­kę)

PrepaReed  2019 (na akor­de­on pre­pa­ro­wa­ny, akor­de­on ćwierć­to­no­wy, por­ta­tyw, K‑Dron, har­mo­nij­kę ust­ną, gło­śni­cę akor­de­onu i klips)

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

 

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW

29/04/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

FESTIVE CONCERT OF DIPLOMA CANDIDATES

 

Soliści – tego­rocz­ni dyplo­man­ci UMFC

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Maciej Tomasiewicz  dyry­gent

 

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19