Sezon koncertowy 2019/2020 - Marzec 2020

HARFA KAMERALNIE

30/03/2020 19:00

HARP CHAMBER-STYLE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tek klas har­fy UMFC

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

 

W pro­gra­mie m.in.:

Claude Debussy, Maurice Ravel, Michel Tournier

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Zuzanna Elster

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19