Sezon koncertowy 2019/2020 - Marzec 2020

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI

29/03/2020 17:00

CONCERT GIVEN BY CHAIR OF COMPOSITION

 

W pro­gra­mie:

Marcin MolskiSkiltis – 2 trąb­ki, 2 wal­tor­nie, 2 puzo­ny

Andrzej SzachowskiNonet na 2 trąb­ki, 2 rogi, 1 puzon i tubę

Krzysztof KiciorHiraeth na smycz­ki

Maciej Sułecki – Saxophone Quartet

Aleksander Szopa – Music for 13 per­for­mers na ensem­ble

Elżbieta WojakowskaFeilire na Gaelai – Kwadryptyk Celtycki na mul­ti­per­ku­sję

 

Opieka arty­stycz­na: as. dr Ignacy Zalewski

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19