Sezon koncertowy 2019/2020 - Marzec 2020

MASZYNA

08/03/2020 17:00

MACHINE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów kla­sy per­ku­sji UMFC we współ­pra­cy z Katedrą Kameralistyki Fortepianowej UMFC, duetem per­ku­syj­nym Pękala Kordylasińska Pękala oraz kla­są per­ku­sji Akademii Sztuki w Szczecinie

 

W pro­gra­mie:

John Cage – First Construction

George Antheil – Balet mecha­nicz­ny

Gerard Grisey – Tempus ex Machina

Steve Reich – Vermont Counterpoint

Kraftwerk – Man Maschine

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Miłosz Pękala