Sezon koncertowy 2019/2020 - Marzec 2020

DZIEŃ OTWARTY UMFC

07/03/2020 10:00

Open Day at the Chopin University of Music

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, podobnie jak większość uczelni, raz w roku w sposób szczególny otwiera swoje drzwi dla kandydatów na studia. Zgodnie z przyjętym zwyczajem w tym dniu wszyscy zainteresowani mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące terminów egzaminów wstępnych i samego procesu rekrutacji, jak również istnieje możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji w niemal wszystkich specjalnościach.

Like most higher education institutions, the Fryderyk Chopin University of music annually opens its doors to candidates for study. According to tradition, on this day anyone can acquire  complete information regarding the dates of entrance exams and the enrolment proces itself; there is also an opportunity to have free consultations for nearly all specialties.