Sezon koncertowy 2019/2020 - Luty 2020

MUZYCZNE MAŁŻEŃSTWO – ROBERT I KLARA SCHUMANN

23/02/2020 17:00

MUSICAL MARRIAGE – ROBERT AND CLARA SCHUMANN

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas for­te­pia­nu

 

W pro­gra­mie

Robert Schumann Karnawał op. 9

Clara Schumann Sonata for­te­pia­no­wa g‑moll 

Robert Schumann Etiudy sym­fo­nicz­ne op. 13

 

Wykonawcy

Patrycja Gajek

Michał Oleszek

Maciej Wota

 

Program (PDF)

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jerzy Sterczyński