Sezon koncertowy 2019/2020 - Luty 2020

KONCERT ROSYJSKIEJ MUZYKI WIOLONCZELOWEJ

19/02/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

CONCERT OF RUSSIAN CELLO MUSIC

 

Aleksandra Świgut for­te­pian

Agnieszka Świgut skrzyp­ce

Katarzyna Stasiewcz wio­lon­cze­la

Marcel Markowski wio­lon­cze­la

  

W pro­gra­mie:

Dmitrij Szostakowicz – Sonata d‑moll op. 40
Sergiej Prokofiev — Sonata C‑dur op. 119 
Dmitrij Szostakowicz – 5 utwo­rów na dwo­je skrzy­piec i for­te­pian
Dmitrij Szostakowicz – Trio for­te­pia­no­we e‑moll nr 2 op. 67

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska