Sezon koncertowy 2019/2020 - Luty 2020

WSPÓŁCZESNY WIECZÓR RUCHU I DŹWIĘKU

02/02/2020 17:00

CONTEMPORARY MOVEMENT AND SOUND EVENING

Koncert specjalności Choreografia i Teoria Tańca, Pedagogika Baletowa oraz zespołu Chopin University Dance Company

Koncert Wydziału Tańca  

Koordynator: prof. dr hab. Ewa Wycichowska

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC, ad. dr Andrzej Morawiec,
as. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

INTERAKTYWNIE 5.0

10/02/2020 19:00

Międzywydziałowy Wieczór Ruchu i Dźwięku

INTERACTIVE 5.0

Inter-Department Sound and Motion Evening

 

RE/fleksje. RE/interpretacje. RE/orientacje czy­li hap­pe­ning z pamię­cią w tle

Wykonawcy: stu­den­ci i absol­wen­ci Wydziału Kompozycji, Wydziału Tańca, Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki; oraz zespół „Violinofonica”

 

Motus 50 + czy­li rein­ter­pre­ta­cja spek­ta­klu Motus Animi Continuus

Choreografia i reży­se­ria: Ewa Wycichowska

Wykonawcy: Małgorzata Matuszewska, Agnieszka Noster, Iwona Olszowska, Jacek Krawczyk,
Krzysztof Raczkowski oraz Aldona Nawrocka

Muzyka: Marin Marais, Fryderyk Chopin, Aldona Nawrocka

Video: Daniel Stryjecki 

 

Opieka peda­go­gicz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska 

Realizacja dźwię­ku: mgr Andrzej Kopeć

Koordynator: ad. dr Aldona Nawrocka / Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur (przy Katedrze Edukacji Muzycznej)

PER MOLTI CELLI, CZYLI DUŻO DOBREGO…

12/02/2020 19:00

 

PER MOLTI CELLI – A LOT OF A GOOD THING…

 

Andrzej Bauer

Mateusz Błaszczak

Maria Leszczyńska

Katarzyna Stasiewicz

Krystyna Wiśniewska

 

W pro­gra­mie:

Joseph Haydn — II Koncert wio­lon­cze­lo­wy D-dur, Hob.VIIb:2, opra­co­wa­nie na 4 wio­lon­cze­le: Katarzyna Stasiewicz

Piotr CzajkowskiPezzo Capricioso op. 62, opra­co­wa­nie na 4 wio­lon­cze­le: Maria Leszczyńska

Antonín Dvořák — Koncert wio­lon­cze­lo­wy h-moll, op. 104, opra­co­wa­nie na 5 wio­lon­czel: Katarzyna Stasiewicz

KONCERT STYPENDYSTÓW SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

15/02/2020 17:00

CONCERT GIVEN BY HOLDERS OF THE SOCIETE GENERALE SCHOLARSHIP

 

Mateusz Żurawski obój

Piotr Kamiński fagot

Piotr Zawadzki klar­net

 

W pro­gra­mie:

Erwin SchulhoffDivertissement (1927)

Aleksander TansmanSuite pour trio d’anches (1954)

Bohuslav MartinůQuatre madri­gaux (1937)

Witold Lutosławski – Trio na obój, klar­net i fagot (1945)

 

Koordynator arty­stycz­ny: mgr Mateusz Stankiewicz

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA

16/02/2020 17:00

SOLO AND CHAMBER ACCORDION MUSIC

Koncert w wykonaniu studentów i doktorantów UMFC

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Klaudiusz Baran

PREZENTACJA NAGRAŃ MUZYCZNYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU

17/02/2020 19:00

PRESENTATION OF RECORDINGS MADE BY STUDENTS OF DEPARTMENT OF SOUND ENGINEERING

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Ewa Olejnik

TRIBUTE TO MONIUSZKO

18/02/2020 19:00

UMFC KAMERALNIE

Chopin University Accordion Trio:

Klaudiusz Baran

Rafał Grząka

Grzegorz Palus

 

W pro­gra­mie:

Ignacy Zalewski, Mikołaj Majkusiak, Wojciech Kostrzewa

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Wstęp płat­ny

KONCERT ROSYJSKIEJ MUZYKI WIOLONCZELOWEJ

19/02/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

CONCERT OF RUSSIAN CELLO MUSIC

 

Aleksandra Świgut for­te­pian

Agnieszka Świgut skrzyp­ce

Katarzyna Stasiewcz wio­lon­cze­la

Marcel Markowski wio­lon­cze­la

  

W pro­gra­mie:

Sergiej Rachmaninov — Sonata g-moll op. 19

Sergiej Prokofiew — Sonata C-dur op. 119

Dmitrij Szostakowicz — 5 utwo­rów na dwo­je skrzy­piec i for­te­pian

Dmitrij Szostakowicz — Trio for­te­pia­no­we e-moll, op. 67 nr 2

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska

ŚWIĘTO UCZELNI

21/02/2020 12:00

CHOPIN UNIVERSITY OF MUSIC DAY

 

Uroczysta pro­mo­cja dok­to­rów

Wręczenie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go

 

W czę­ści arty­stycz­nej:

Aleksandra Świgut for­te­pian

 

Wstęp wol­ny

RECITAL FORTEPIANOWY

22/02/2020 19:00

W hołdzie Patronowi naszej Uczelni

PIANO RECITAL

A tribute to our University’s Patron

 

Karolina Nadolska for­te­pian

Piotr Paleczny for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

mazur­ki Fryderyka Chopina

 

Wstęp wol­ny

MUZYCZNE MAŁŻEŃSTWO – ROBERT I KLARA SCHUMANN

23/02/2020 17:00

MUSICAL MARRIAGE – ROBERT AND CLARA SCHUMANN

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas for­te­pia­nu

 

W pro­gra­mie:

utwo­ry Roberta i Klary Schumann

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jerzy Sterczyński

NASI LAUREACI

24/02/2020 19:00

OUR LAUREATES

Ewa Bemowska har­fa
Wojciech Sojka skrzyp­ce

Zuzanna Małgorzata Budzyńska skrzyp­ce
Jadwiga Roguska wio­lon­cze­la
Szymon Ogryzek for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Camille Saint-Saëns — Fantazja na skrzyp­ce i har­fę op. 124

Wojciech SojkaIntroduction et Dance

Ludomir RóżyckiRapsodia op. 33

Johannes Brahms — Sonata na skrzyp­ce i for­te­pian d-moll, op. 108 nr 3

Johannes Brahms — Tańce węgier­skie: nr 2, nr 6

 

Opieka arty­stycz­na:

prof. dr hab. Krystyna Makowska-Ławrynowicz

dr hab. Zuzanna Elster

KONCERT SYMFONICZNY

26/02/2020 19:00

SYMPHONY CONCERT

 

Katarzyna Duda  skrzyp­ce

Katarzyna Budnik altów­ka

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Bassem Akiki dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Franz Lehar – Uwertura do Wesołej wdów­ki

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia kon­cer­tu­ją­ca Es-dur na skrzyp­ce i altów­kę KV364

Béla Bartók – Koncert na orkie­strę