Sezon koncertowy 2019/2020 - Październik 2019

Artur Rubinstein — uroczyste otwarcie wystawy

22/10/2019 13:00

Serdecznie zapra­sza­my na wysta­wę dedy­ko­wa­ną Arturowi Rubinsteinowi – dok­to­ro­wi hono­ris cau­sa naszej Uczelni.

Już w naj­bliż­szy wto­rek, 22.10 o godz. 13:00 nastą­pi uro­czy­ste otwar­cie wysta­wy przez panią Ewę Rubinstein (cór­kę Artura Rubinsteina), a o godzi­nie godz. 14:00 w Sali Kameralnej im. Henryka Melcera wystą­pi Mateusz Krzyżowski (for­te­pian).

 

PROGRAM RECITALU:

Karol Szymanowski

   Etiuda b‑moll op. 4 nr 3

   Etiuda C‑dur op. 4 nr 4

Ignacy Jan Paderewski

   Legenda op. 16 nr 5

   Un moment musi­cal op. 16 nr 6

Fryderyk Chopin

   Nokturn fis-moll op. 48 nr 2

   Polonez As-dur op. 53


Wydarzenie obję­te hono­ro­wym patro­na­tem JM Rektora UMFC prof. dra hab. Klaudiusza Barana