Sezon koncertowy 2018/2019 - Luty 2019

KOMPOZYTOROM UCZELNI IN MEMORIAM

18/02/2019 19:00

 

Koncert Katedry Fortepianu

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas for­te­pia­nu


W pro­gra­mie m.in.:

  • WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI — 2 Morceaux de salon op.11, wyk. Szymon Orliński
  • ROMAN STATKOWSKI — Capriccio Des-dur op.16 nr 1, Toccata fis-moll op. 33, Preludia op.37 nr 1–4, wyk. Marta Kostrych
  • JULIUSZ WERTHEIM — Variations sur un théme ori­gi­nal f-moll op. 4, wyk. Paweł Pawlik
  • GRAŻYNA BACEWICZ — II Sonata for­te­pia­no­wa, wyk. Risa Okiguchi
  • MARIAN SAWA — Prelud sty­li­zo­wa­ny, wyk. Emma Pilch

Afisz

Program

Opieka arty­stycz­na: dr Monika Quinn