Sezon koncertowy 2018/2019 - Listopad 2018

Koncert towarzyszący Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rekonstrukcja partytury Adagio et Allegro Concertans op. 24 (1837) na fortepian i orkiestrę smyczkową Franciszka Wincentego Mireckiego, na podstawie odnalezionych przez Artura Słotwińskiego, głosów orkiestrowych i współczesne prawykonanie dzieła”

27/11/2018 19:00
 
Wykonawcy:
Orkiestra smycz­ko­wa stu­den­tów i absol­wen­tów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
Artur Słotwiński — for­te­pian
Jarosław Praszczałek — dyry­gent, pro­wa­dze­nie kon­cer­tu  
 
Program:
Feliks Janiewicz — Divertimento na orkie­strę smycz­ko­wą (opr. Andrzej Panufnik)
Franciszek Wincenty Mirecki — Adagio et Allegro Concertans op.24 na for­te­pian i orkie­strę smycz­ko­wą 
 
Opieka arty­stycz­na: mgr Monika Kuchta
 
Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie