Sezon koncertowy 2018/2019 - Listopad 2018

KONCERT SYMFONICZNY

14/11/2018 19:00

 

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

Karol Radziwonowicz  — for­te­pian

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Wojciech Rodek — dyry­gent

 

W pro­gra­mie m.in.:

Józef Elsner — Uwertura do ope­ry Leszek Biały czy­li Czarownica z Łysej Góry

Ignacy Jan Paderewski — Fantazja pol­ska op. 19 na for­te­pian i orkie­strę

Mieczysław Karłowicz — Poemat sym­fo­nicz­ny Odwieczne pie­śni op. 10

 

 

Program (PDF)