Sezon koncertowy 2018/2019 - Październik 2018

THE REST IS SILENCE. Muzyka perkusyjna Dariusza Przybylskiego

24/10/2018 19:00

 

ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Wykonawcy:

Leszek Lorent, Rafał Kozyra,Tamara Kurkiewicz — per­ku­sja

Aleksander Dębicz, Andrzej Karałow — for­te­pian

Zespół instru­men­tal­ny

Michał Szostakowski reali­za­cja war­stwy elek­tro­nicz­nej

Dawid Runtz — dyry­gent

 

W pro­gra­mie utwo­ry Dariusza Przybylskiego:

Rituals na 2 per­ku­sje

Subkontur na per­ku­sję i taśmę

Nekya na 4 puzo­ny i 3 per­ku­sje

The rest is silen­ce… na 2 for­te­pia­ny i 2 per­ku­sje

Program (PDF)

 

Koncert pro­mu­ją­cy pły­tę …the rest is silen­ce (wyd. Chopin University Press, 2018)

Patronat medial­ny: Program 2 Polskiego Radia