Sezon koncertowy 2018/2019 - Październik 2018

STANISŁAW MONIUSZKO NIEZNANY

14/10/2018 17:00

 

Recital utwo­rów for­te­pia­no­wych S. Moniuszki w 200. rocz­ni­cę uro­dzin Kompozytora

i 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej

Wykonawcy:

Marcin Tadeusz Łukaszewski — for­te­pian

 

W pro­gra­mie utwo­ry for­te­pia­no­we Stanisława Moniuszki:

Sześć polo­ne­zów

Nokturn As-dur

Fraszki

Polonez Des-dur

Trzy wal­ce

– Elegia Es-dur

– Walce: As-dur, F-dur, As-dur „Pohulanka”

Co mówią obło­ki o księ­ży­cu w pogod­ną noc wio­sen­ną

Mazury: D-dur, C-dur „Weselny”

Mazurki: G-dur, a-moll

Wilanella Des-dur

Polonez d-moll

Program (PDF)