ARPA E VOCE

01/08/2018 18:00

18. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2018

Wykonawcy:

 • Joanna Freszel — sopran
 • Zuzanna Elster — har­fa

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Fotoreportaż

</p >

 

KONCERT WSCHODZĄCYCH GWIAZD

01/08/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT FINAŁOWY UCZESTNIKÓW

02/08/2018 19:00

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

KONCERT ORKIESTRY SMYCZKOWEJ

03/08/2018 18:30

Koncert w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

Koncert na żywo

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

07/08/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawca: Cezary Karwowski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Ignacy Jan Paderewski — Sarabanda h‑moll op. 14 nr 2, Krakowiak fan­ta­stycz­ny op. 14 nr 6, Nokturn B‑dur op. 16 nr 4
 • Fryderyk Chopin — Preludia op. 28, Polonez As-dur op. 53

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 

W KLIMACIE IBEROAMERYKAŃSKIM

08/08/2018 18:00

18. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2018

Wykonawcy:

 • Ada Dobrowolska — skrzyp­ce
 • Mateusz Kowalski — gita­ra
 • Piotr Przedbora — gita­ra

W pro­gra­mie: Albeniz, Sor, Paganini

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Fotoreportaż

</p >

 

MOTION TRIO

13/08/2018 19:30

Koncert inaugurujący 19. Festiwal i Kurs Muzyczny Chopin — Górecki, 13–22 sierpnia 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 20 zł

Afisz

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

14/08/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Małgorzata Sajna-Mataczyńska, Marcin Sikorski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Michał Kleofas Ogiński (1765–1833) – Polonez G‑dur nr 11 na trzy ręce
 • Maurycy Moszkowski (1854–1925) – Polonez h‑moll op. 55 (na pod­sta­wie Poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” M. K. Ogińskiego)
 • Fryderyk Chopin – Wariacje D‑dur nt. pie­śni T. Moor’a na czte­ry ręce
 • Ignacy Jan Paderewski – Album tatrzań­skie op. 12 na for­te­pian
 • Emanuel Kania (1827–1887) – Utwory lirycz­ne op. 50 (wybór)
 • Juliusz Zarębski (1854–1885) – Deux mor­ce­aux en for­me de Mazurka op. 5
 • Ignacy Friedman (1882–1948) – 5 Walców op. 51
 • Michał Zawadzki (1828–1887) – Szumka cis-moll op. 82

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 

GALERIA MUZYCZNYCH OBRAZÓW

15/08/2018 18:00

18. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2018

Wykonawca:

 • Aleksander Dębicz — for­te­pian

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Fotoreportaż

</p >

 

DUO GRANAT. Tamara Granat i Adrian Kreda

16/08/2018 19:30

Koncert towarzyszący w ramach 19. Festiwalu i Kursu Muzycznego Chopin — Górecki, 13–22 sierpnia 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 20 zł

Afisz

 

THE RHYTHM OF THE WORLD. Klasa perkusji UMFC

18/08/2018 19:30

Koncert towarzyszący w ramach 19. Festiwalu i Kursy Muzycznego Chopin — Górecki, 13–22 sierpnia 2018

Wykonawcy: Rafał Kozyra, Tamara Kurkiewicz, Anna Bator, Eugeniusz Karetka, Jan Grala, Agata Partyka, Mateusz Bednarczyk, Paweł Vasilenia

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

21/08/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Michał Michalski, Mateusz Mikołajczak — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin

 • Ballada f‑moll op. 52
 • Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22
 • Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2
 • Preludia op. 28 (wybór, nr 1–12)
 • Polonez As-dur op. 53

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 

KONCERT FINAŁOWY

21/08/2018 19:30

Koncert finałowy uczestników 19. Festiwalu i Kursu Muzycznego Chopin — Górecki, 13–22 sierpnia 2018

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

BAROKOWE ODCIENIE LUTNI I GITARY

22/08/2018 18:00

18. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2018

Wykonawcy: LUTE DUO PLUS w skła­dzie:

 • Anna Kowalska — lut­nia baro­ko­wa, gita­ra baro­ko­wa
 • Alisa Birula — for­te­pian
 • Anton Birula — lut­nia baro­ko­wa, teo­r­ba

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Fotoreportaż

</p >

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

28/08/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Agata Nowak — wio­lon­cze­la, Adam Kałduński — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin

 • Nokturn H‑dur op. 62 nr 1
 • 4 Mazurki op. 33 (gis-moll, C‑dur, D‑dur, h‑moll)
 • Ballada f‑moll op. 52
 • Sonata g‑moll na for­te­pian i wio­lon­cze­lę op. 65

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 

WARSAW SAXOPHONE ORCHESTRA

29/08/2018 18:00

18. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2018

Wykonawcy:

 • Pablo Sánchez-Escariche Gasch, Michał Ochab, Paulina Młynarska, Łukasz Dyczko, Katerina Juřenova, Oskar Rzążewski, Karolina Klimczak, Krzysztof Koszowski, Jakub Muras, Konrad Gzik, Jakub Wydrzyński, Wojciech Chałupka — sak­so­fon

W pro­gra­mie: Grieg, Sibelius, de Falla

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Fotoreportaż

</p >

 

Koncert pianistów japońskich GRUPA POLJA

31/08/2018 19:00

Koncert na zakończenie 80. Kursu Mistrzowskiego POLJA

Sala Koncertowa UMFC
Wstęp wol­ny

Afisz