AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

17/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawca: Piotr Pawlak — for­te­pian

W programie</strong/: Fryderyk Chopin

  • Ballada g-moll op.23
  • Ballada F-dur op. 38
  • Ballada As-dur op. 47
  • Ballada f-moll op. 52

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż