UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

03/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
INAUGURACJA CYKLU „WIECZORY CHOPINOWSKIE NA OKÓLNIKU”
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Aneta Stefańska — wio­lon­cze­la, Adam Goździewski — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin (1810–1849)

  • Nokturn H-dur op. 32 nr 1
  • Impromptu Ges-dur op. 51
  • Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22
  • Sonata g-moll na for­te­pian i wio­lon­cze­lę op. 65

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż