Sezon koncertowy 2017/2018 - Maj 2018

BIGBANDOWE TO I OWO

16/05/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

  • soli­ści: Edyta Krzemień, Marcin Wortmann
  • stu­den­ci spe­cjal­no­ści Musical Wydziału Wokalno-Aktorskiego: Marta Skrzypczyńska, Justyna Bojczuk, Klaudia Duda, Martyna Temporowicz, Mikołaj Sierociuk, Rafał Supiński, Michał Dudkowski
  • Chopin University Big Band
  • Piotr Kostrzewa — pro­wa­dze­nie, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie: P. Metheny, D. Ellington, S. Nestico, Q. Jones

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż