Sezon koncertowy 2017/2018 - Maj 2018

KONCERT GALOWY II Forum Fletowego „INSPIRACJE”

06/05/2018 17:00

Wykonawcy:

  • Carsten Eckert (Austria) — flet pro­sty
  • Janos Balint (Węgry), Carlos Bruneel (Belgia), Sarah Louvion (Francja) — flet
  • Urszula Janik, Agata Igras, Antoni Wierzbiński, Łukasz Zimnik, Marcelina Sankowska — flet
  • Marianna Waszkiewicz — for­te­pian
  • Chór fle­to­wy

W pro­gra­mie: W.A. Mozart, Ł. Woś, F. Borne, G. Rossini

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Program — bro­szu­ra
Program II Forum Fletowego
Fotoreportaż