Sezon koncertowy 2017/2018 - Grudzień 2017

KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH UMFC

12/12/2017 17:00

Wykonawcy:

  • Ada Orlikowska – flet
  • Piotr Thieu-Quang — klar­net
  • Szymon Michalik — fagot
  • Paulina Młynarska – sak­so­fon
  • Szymon Gwóźdź – trąb­ka
  • Oleksii Prun – wal­tor­nia
  • Patryk Makowski – puzon
  • Paweł Płaczkowski – tuba
  • Agnieszka Kopacka, Mariann Waszkiewicz, Radosław Sobczak – for­te­pian

W pro­gra­mie: M. Amold, F. Busoni, C. Debussy, J. Francaix, A. Honegger, O. Taktakishvili, C. M Weber
Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC
Organizator: Katedra Instrumentów Dętych

Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, ul. Moniuszki 5
Bezpłatne kar­ty wstę­pu do odbio­ru w foy­er Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej na godzi­nę przed kon­cer­tem

Afisz