Sezon koncertowy 2017/2018 - Grudzień 2017

I KONCERT KAMERALNY studentów Katedry Kameralistyki Fortepianowej

09/12/2017 19:00

Program : F. Chopin, F. Nowowiejski, W. Żeleński, H. Wieniawski, E. Młynarski, M. Karłowicz, L. Różycki

Autor pro­jek­tu: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Konferencja 200 lat pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej, 9–10 grud­nia, 2017 r.
Afisz kon­fe­ren­cji
Afisz kon­cer­tu