Sezon koncertowy 2017/2018 - Październik 2017

PROFESOR ANDRZEJ DUTKIEWICZ
Koncert jubileuszowy

11/10/2017 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Aleksandra Resztik — sopran, Krzysztof Szmyt — tenor, Tomasz Piętak — bary­ton
 • Elżbieta Gajewska, Magdalena Irmińska — flet, Olivier Andruszczenko — klar­net
 • Pablo Sanchez-Escariche Gasch — sak­so­fon alto­wy
 • Miłosz Wieliński, Andrzej Gębski, Krzysztof Bąkowski — skrzyp­ce
 • Małgorzata Duź, Andrzej Wróbel, Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
 • Elżbieta Karaś-Krasztel, Iwona Mironiuk, Roma Orłowska — for­te­pian
 • Andrzej Dutkiewicz, Janusz Grobelny — for­te­pian, Jarosław Wróblewski — orga­ny
 • Leszek Lorent — per­ku­sja, Barbara Okoń-Makowska — par­tia taśmy
 • Chór Kameralny UMFC, Krzysztof Kusiel-Moroz — dyry­gent
 • Michał Śmigielski — dyry­gent

W pro­gra­mie: Andrzej Dutkiewicz

 • Romance na skrzyp­ce i for­te­pian
 • Trzy szki­ce w retro­spek­cji na for­te­pian
 • Trzy pie­śni do poezji Wacława Oszajcy na bary­ton, flet i for­te­pian
 • Sekstet na flet, klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę, for­te­pian i instru­men­ty per­ku­syj­ne
 • Hymnus in hono­rem Sancti Andre Bobola na chór a cap­pel­la
 • Sophie’s Music for Four na taśmę i trio for­te­pia­no­we
 • Tango mon Amour na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Danse Triste na sak­so­fon alto­wy i for­te­pian
 • Music For Two na dwa for­te­pia­ny
 • Dwie pie­śni na sopran i orga­ny

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż