Sezon koncertowy 2016/2017 - Maj 2017

MUZYKA KAMERALNA XX WIEKU

14/05/2017 17:00

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

Wykonawcy: stu­denc­kie zespo­ły kame­ral­ne

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra