Sezon koncertowy 2016/2017 - Marzec 2017

SZTUKA I EDUKACJA
Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca w roku 90-lecia Wydziału

05/03/2017 17:00

Część oficjalna: wręczenie przez JM Rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana tytułów „Profesora Honorowego” zasłużonym Pedagogom Wydziału
Część artystyczna: prezentacje specjalności i kierunków: prowadzenie zespołów muzycznych, dyrygentura chóralna, muzyka kościelna, rytmika i taniec

Opieka artystyczna: dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne karty wstępu

Afisz
Program
Program – broszura