Sezon koncertowy 2016/2017 - Luty 2017

ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2017 12:00

W pro­gra­mie: uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów, wrę­cze­nie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go, część arty­stycz­na

Część arty­stycz­na: Adam Mikołaj Goździewski — for­te­pian
W pro­gra­mie: F. Chopin — Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Fotoreportaż

 

KONCERT SYMFONICZNY

22/02/2017 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

  • RAVEL PIANO DUO: Agnieszka Kozło — for­te­pian, Katarzyna Ewa Sokołowska — for­te­pian
  • Orkiestra Symfoniczna UMFC
  • MASSIMILIANO CALDI — dyry­gent

W pro­gra­mie:

  • Piotr Czajkowski – Kaprys wło­ski A-dur op. 45 na orkie­strę
  • Michał Spisak – Divertimento na dwa for­te­pia­ny i orkie­strę
  • Dmitrij Szostakowicz – I Symfonia f-moll op. 10 na orkie­strę

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż