Sezon koncertowy 2016/2017 - Luty 2017

THE SOUL OF TANGO

15/02/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

  • Gabriel Rivano (Argentyna) — ban­do­ne­on
  • Orquesta Típica zło­żo­na ze stu­den­tów i peda­go­gów UMFC

W pro­gra­mie: muzy­ka argen­tyń­ska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż