Sezon koncertowy 2015/2016 - Maj 2016

JUWENALIA ARTYSTYCZNE
SOUNDTRACK+

13/05/2016 19:00

Prowadzenie kon­cer­tu: Stanisław Łopuszyński

W pro­gra­mie: muzy­ka fil­mo­wa i z gier kom­pu­te­ro­wych

Organizator: Samorząd Studentów UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety w cenie 20 zł (Sala Koncertowa), 5 zł (patio)
w sprze­da­ży od 7 maja: w kasie bile­to­wej uczel­ni (wyjąt­ko­wo w sobo­tę i w nie­dzie­lę w godz. 14:00–17:00) i przez inter­net: umfc.bilety24.pl

Fotoreportaż