Sezon koncertowy 2014/2015 - Listopad 2014

KONCERT PAMIĘCI ADOLPHE’A SAXA
w 200. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci

16/11/2014 17:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy:

  • Gość spe­cjal­ny: Jean-Denis Michat — sak­so­fon
  • Krzysztof Koszowski, Jakub Muras, Szymon Zawodny — sak­so­fon
  • Agnieszka Kopacka, Agata Muras — for­te­pian
  • Duet LES SONS DE L’AIR: Alicja Wołyńczyk — sak­so­fon, Jarosław Gałuszka — akor­de­on
  • FLUENT ENSEMBLE: Wojciech Psiuk — sak­so­fon, Paweł Janas — akor­de­on
  • MORPHEUS SAXOPHONE QUARTET: Pablo Sánchez Escariche Gasch, Alicja Szlempo, Szymon Nidzworski, Wojciech Psiuk

Program: Guillermo Lago, Mikołaj Majkusiak, Astor Piazzolla, Francis Poulenc, Dariusz Przybylski, Jacob ter Veldhuis, André Waignein

Opieka arty­stycz­na: dr Paweł Gusnar

Koncert odby­wa się w ramach kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej „Adolphe Sax – w 200. rocz­ni­cę uro­dzin i 120. rocz­ni­cę śmier­ci” (14–16 listo­pa­da 2014). Konferencji towa­rzy­szy wysta­wa instru­men­tów przy­go­to­wa­na przez fir­mę Jarmuła Music

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra