Sezon koncertowy 2014/2015 - Listopad 2014

CLASIC ON JAZZ
Promocja płyty

12/11/2014 19:00

Planowany na śro­dę 12 listo­pa­da br. reci­tal for­te­pia­no­wy jest odwo­ła­ny z powo­du cho­ro­by Artystki. W śro­dę 12 listo­pa­da br. zosta­nie powtó­rzo­ny występ BIG BANDU „Classic on Jazz” z dnia 26 paź­dzier­ni­ka. Bilety na ten kon­cert dostęp­ne będą od dnia 3 listo­pa­da br.

BILETÓW BRAK

Wykonawcy:

  • Krzesimir Dębski — skrzyp­ce, Jakub Waszczeniuk — trąb­ka, Mariusz Dubrawski — for­te­pian, Miłosz Pękala — per­ku­sjo­na­lia
  • Big Band UMFC
  • Piotr Kostrzewa — kie­row­nic­two arty­stycz­ne, pro­wa­dze­nie

Wydawca: MTJ
Sponsorzy: STOART, Fundacja Sinfonia Varsovia, Restauracja Lotos
Współpraca: Akademicka Inicjatywa Filmowo-Fonograficzna
Patronat medial­ny: RMF Classic, Jazz Soul, Jazz Forum

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

mtj140 STOART_1_K_600 SV_fundacja_logo_black_600 lotos-restauracja_logoLogo AIFF (zamiast Pro Drum z określeniem Współpraca Classic_logo3-1_667Jazz_Forum_logo_270 jazzsoul-logo