Sezon koncertowy 2011/2012 - Maj 2012

FESTIWAL PROGRAMU ERASMUS (2)

02/05/2012 19:00

„Zagraniczni Goście” z cyklu „Środa na Okólniku”

Koncert z przy­czyn nie­za­leż­nych od Biura Koncertowego UMFC nie odbę­dzie się.

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

MUZYKA NASŁUCHIWANIA

06/05/2012 15:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Program i wyko­naw­cy:

 • Ch. Ives – Trio na skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  Hanna Raniszewska — for­te­pian, Kornelia Grądzka — skrzyp­ce, Dobrawa Czocher — wio­lon­cze­la
 • D. Szostakowicz – Trio op. 8
  Karolina Czechowska — for­te­pian, Danuta Kulisz — skrzyp­ce, Julia Biłat — wio­lon­cze­la
 • W.A. Mozart — Trio C-dur KV 548
  Łukasz Chrzęszczyk — for­te­pian, Marta Kowalczyk — skrzyp­ce, Marta Kodykiewicz — wio­lon­cze­la

Opieka arty­stycz­na: prof. Krystyna Borucińska

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

INSTALACJE, INTERAKCJE, PERFORMANSE, PREZENTACJE

06/05/2012 17:00

Koncert Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej

Koordynatorzy kon­cer­tu: dr Barbara Okoń-Makowska, dr Joanna Napieralska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Plakat

W STYLU BRILLANTE

07/05/2012 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: stu­den­ci klas skrzy­piec UMFC

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Maria Orzechowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

W KRĘGU OBOJOWEJ MUZYKI FRANCUSKIEJ

09/05/2012 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Lorena Mac — obój, Tomasz Miczka — obój, Magdalena Wojciechowska — for­te­pian (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

W pro­gra­mie: J. B. de Boismortier, F. Poulenc, G. Silvestrini, R. R. Bennett, H. Dutilleux

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

EUNHO CHANG
— koncert kompozytorski

10/05/2012 19:00

Wykonawcy: Sunyoon Won — skrzyp­ce, Łucja Szblewska — sopran, Adam Kręgielewski — wio­lon­cze­la, Ewa Liebchen — flet, Dariusz Przybylski — orga­ny

Program:

 • Sanjo nr 1 na skrzyp­ce solo
 • Sanjo nr 6 na sopran solo
 • Sanjo nr 3-b na wio­lon­cze­lę solo
 • Sanjo nr 4 na flet solo
 • Sanjo nr 5 na orga­ny solo

Organizator: Katedra Kompozycji

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Plakat

JUWENALIA ARTYSTYCZNE MAJ 2012

11/05/2012 19:00

Juwenalia Artystyczne

Program i wyko­naw­cy:

 • Alexandre Guilmant – I Symfonia d-moll op. 42 cz. 1 Introduction et Allegro
  Jakub Stefek – orga­ny
 • Joachim Olkuśnik – Trzy baga­te­le na flet i har­fę
  Mariusz Moćko – flet, Viktoria Janowska – har­fa
 • Grażyna Bacewicz – II Sonata for­te­pia­no­waMaestoso, Largo, Vivo
  Justyna Lechman – for­te­pian
 • Ignacy Zalewski – Mateusz Śmigasiewicz – impro­wi­za­cje
 • Dymitr Szostakowicz – Sonata d-moll op. 40 cz. 1 i 2
  Zuzanna Stradowska — wio­lon­cze­la, Zuzanna Całka – for­te­pian
 • Johannes Brahms – Intermezzo nr 1, 2 op. 118
  Yumi Palleschi – for­te­pian
 • Adam Sołtys – Dwie pie­śni: Przejście, Przedwiośnie
  Gaetano Donizetti – Cavatina Noriny z ope­ry Don Pasquale
  Olga Siemieńczuk – sopran, Piotr Fidelus – for­te­pian
 • Juliusz Zarębski – Kwintet for­te­pia­no­wy g-moll cz. 1 Allegro, cz. 3 Scherzo
  Piotr Szafraniec — for­te­pian, Aleksandra Kwiatkowska – skrzyp­ce, Michał Piotrowski- skrzyp­ce, Olga Kowalczyk — altów­ka, Zuzanna Stradowska — wio­lon­cze­la

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Organizator: Samorząd Studentów UMFC, tel. 22 827 72 41 w. 316

CHÓRY KAMERALNE W SALI MELCERA
Debiuty młodych dyrygentów

13/05/2012 15:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej

Wykonawcy: Karol Krawczyk, Magda Majewicz — dyry­gen­ci

Opieka arty­stycz­na: prof. Bogdan Gola

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

KLASYCZNIE I ROMANTYCZNIE

13/05/2012 17:00

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

Wykonawcy: stu­denc­kie zespo­ły kame­ral­ne

W pro­gra­mie: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, P. Czajkowski

Opieka arty­stycz­na: prof. Paweł Łosakiewicz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

MUZYKA NOWA I NAJNOWSZA

14/05/2012 17:00

Koncert Międzywydziałowego Studium Muzyki Nowej

Opieka arty­stycz­na: prof. Andrzej Dutkiewicz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

KLAUDIUSZ BARAN & FRIENDS

16/05/2012 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Klaudiusz Baran — akor­de­on, ban­do­ne­on
 • Rafał Grząka, Maciej Frąckiewicz — akor­de­on
 • Paweł Gusnar — sak­so­fon
 • MACHINA DEL TANGO: Grzegorz Lalek — skrzyp­ce, Sebastian Wypych — kon­tra­bas, Urszula Borkowska — for­te­pian
 • ROYAL STRING QUARTET: Izabella Szałaj-Zimak, Elwira Przybyłowska — skrzyp­ce, Marek Czech — altów­ka, Michał Pepol — wio­lon­cze­la

Program:

 • Aleksandr Puszkarenko — Sonata na akor­de­on, I. Grave. Quasi orga­no – Allegro con fuoco – Andante can­ta­bi­le
 • Astor Piazzolla — Tanti anni pri­ma na sak­so­fon sopra­no­wy i akor­de­on
 • Pedro Iturralde — Pequeña czar­da na sak­so­fon alto­wy, akor­de­on i kon­tra­bas
 • Wojciech Kilar — Orawa w wer­sji na 3 akor­de­ony (opr. zespo­łu)
 • Torbjörn Lundquist — Bewegungen na akor­de­on i kwar­tet smycz­ko­wy
 • Astor Piazzolla — Oblivion na akor­de­on i kwar­tet smycz­ko­wy
 • Eduardo Arolas — El Marne na ban­do­ne­on solo
 • Astor Piazolla — Chiquilin de Bachin na ban­do­ne­on solo
 • Jerzy Petersburski — Już nigdy na ban­do­ne­on, skrzyp­ce, kon­tra­bas i for­te­pian
 • Fryderyk Chopin — Ballada g-moll op. 23 w wer­sji na ban­do­ne­on, skrzyp­ce, kon­tra­bas i for­te­pian
 • Władysław Szpilman — W małym kinie na ban­do­ne­on, skrzyp­ce, kon­tra­bas i for­te­pian
 • Astor Piazzolla — Fracanapa na ban­do­ne­on, skrzyp­ce, kon­tra­bas i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Fotoreportaż

SMYKIEM PO STRUNACH

20/05/2012 15:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: stu­den­ci klas skrzy­piec

Opieka arty­stycz­na: prof. Sławomir Tomasik

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

FLETOWO-JAZZOWE POTPOURRI

20/05/2012 17:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy: Leszek Wiśniowski — fle­ty, BIG-BAND UMFC, Ryszard Borowski — kie­row­nik arty­stycz­ny

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

GRUPA SZEŚCIU

21/05/2012 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

W pro­gra­mie: E. Satie, D. Milhaud, F. Poulenc, J.Tailleferre, A. Honneger, G. Auric

Opieka arty­stycz­na: prof. Andrzej Guz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

KONCERTY DYPLOMANTÓW UMFC W FILHARMONII NARODOWEJ *

22/05/2012 19:00

Koncert kameralny

Wykonawcy i pro­gram:

 • Łukasz Nagórka - for­te­pian
  kla­sa dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn
  Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni — Preludium cho­ra­ło­we Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645, Preludium cho­ra­ło­we Ich ruf‘zu Dir, Herr Jesu Christ BWV 639
  Fryderyk Chopin — Polonez fis-moll op. 44
 • Agnieszka Korpyta — for­te­pian
  kla­sa prof. Ewy Pobłockiej
  Ferenc Liszt — II Ballada h-moll
 • Jakub Nowak — skrzyp­ce
  kla­sa dr hab. Marii Orzechowskiej
  Elżbieta Jarszewska-Kordykiewicz — for­te­pian
  Henryk Wieniawski — Fantazja na tema­ty z ope­ry Faust Charles’a Gounoda op. 20 na skrzyp­ce i for­te­pian
 • Maria Stanienda — altów­ka
  kla­sa prof. Marka Marczyka
  Krzysztof Stanienda — for­te­pian
  George Enescu — Konzertstück na altów­kę i for­te­pian
 • Cecylia Stanecka — wio­lon­cze­la
  kla­sa prof. Tomasza Strahla i Rafała Kwiatkowskiego
  Agnieszka Kozło — for­te­pian
  Claude Debussy — Sonata na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  Prologue: Lent, soste­nu­to e mol­to riso­lu­to
  Sérénade: Modérément animé
  Final: Animé, léger et nerveux
 • Mateusz Majchrzak — sak­so­fon
  kla­sa dr. Pawła Gusnara
  Agnieszka Kopacka — for­te­pian
  Pedro Iturralde — Pequeña Czarda wer­sja na sak­so­fon i for­te­pian
 • Joanna Wydorska — sopran
  kla­sa prof. Małgorzaty Marczewskiej
  Katarzyna Ewa Sokołowska — for­te­pian
  Irena Wieniawska pseud. Poldowski — Pieśni na głos i for­te­pian (wybór)
  Colombine sł. Paul Verlaine
  Cré
  puscu­le du soir mysti­que sł. Paul Verlaine
  La fau­ne sł. Paul Verlaine
  Sérénade sł. Adolphe Retté
  Dansons la gigue
  sł. Paul Verlaine
 • Andrzej Marusiak — tenor
  kla­sa dr. hab. Roberta Cieśli
  Beata Szebesczyk — for­te­pian
  Karol Szymanowski — Pieśni muezi­na sza­lo­ne­go op. 42 sł. Jarosław Iwaszkiewicz na głos i for­te­pian
  Allah, Allah, Akbar (nr 1)
  O, uko­cha­na ma (nr 2)
  Ledwie blask słoń­ca zło­ci dachy wież
  (nr 3)

Filharmonia Narodowa
Sala Kameralna
ul. Jasna 5

Bilety dostęp­ne w kasach Filharmonii Narodowej
tel. 22 552 71 27, e-mail: bilety@filharmonia.pl

* Koncert stu­den­tów UMFC poza uczel­nią

Afisz
Fotoreportaż z kon­cer­tu

KWARTET WILANÓW I GOŚCIE

23/05/2012 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Tadeusz Gadzina — I skrzyp­ce, Paweł Łosakiewicz — II skrzyp­ce, Ryszard Duź — altów­ka, Marian Wasiółka — wio­lon­cze­la, Adam Makowicz — for­te­pian, Elżbieta Gajewska — flet

Program:

 • Wolfgang Amadeus Mozart — Kwartet fle­to­wy D-dur KV 285
  I. Allegro II. Adagio III. Rondeau
 • Antonín Dvořák — Kwartet smycz­ko­wy F-dur op. 96 „Amerykański”
  I. Allegro ma non trop­po II. Lento III. Molto viva­ce IV. Finale. Vivace, ma non trop­po
 • Władysław Słowiński — Funebre Per Quartetto d‘Archi
 • Winter Paradise
  Tatum On My Minde
  Fryderyk Chopin – Preludium A-dur op. 28 nr 7 [opr. A. Makowicz]
  Living High in Manhattan
  Fryderyk Chopin – Scherzo E-dur op. 54 [opr. A. Makowicz]

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Fotoreportaż z kon­cer­tu

 

BENJAMIN BRITTEN Sen nocy letniej *

25/05/2012 18:00

Wykonawcy:
Wokaliści — stu­den­ci Wydziału Wokalnego UMFC
Orkiestra Teatru Wielkiego — Opery Narodowej
Marta Kluczyńska — kie­row­nic­two muzycz­ne
Beata Redo-Dobber — reży­se­ri, sce­no­gra­fia, kostiu­my, cho­re­ogra­fia
Ryszard Karczykowski, Ella Susmanek — opie­ka wokalna/przygotowanie soli­stów
Małgorzata Szymańska, Ella Susmanek, Monika Kolasińska — kore­pe­ty­to­rzy soli­stów
Maciej Igielski, Marian Tarczyński — reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Maciej Igielski, Paweł Jasiński, Korneliusz Wieczorek — reali­za­cja oświe­tle­nia
Andrzej Wróblewski, Krzysztof Biernacki — obsłu­ga sce­ny
Marzenna Domagało — inspi­cjent, reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Szkoła Charakteryzacji i Wizażu — cha­rak­te­ry­za­cja
Elżbieta Tolak — nad­zór arty­stycz­ny nad cha­rak­te­ry­za­cją

Obsada:
OBERON alt męski: Grzegorz Hardej, Marcin Liweń
TYTANIA sopran: Sylwia Mazur, Aleksandra Świderek, Joanna Wydorska
PUK rola mówio­na: Jakub Józef Orliński
TEZEUSZ bas: Kamil Kaznowski, Tomasz Raff
HIPOLITA alt: Anna Fijałkowska, Ewa Thomas
LIZANDER tenor: Andrzej Marusiak, Maciej Ufniak
DEMETRIUSZ bary­ton: Tomasz Kumięga
HERMIA mez­zo­so­pran: Elwira Janasik. Jadwiga Niebelska
HELENA sopran: Aleksandra Orłowska, Anna Szostek
SPODEK bas-bary­ton: Marcin Wortmann
DUDA tenor: Paweł Cichoński, Zbigniew Malak
PIGWA bas: Paweł Czekała, Przemysław Szkodziński
ZDECHLAK bary­ton: Jakub Milewski, Adam Urbaniak
SPÓJ bas: Michał Dembiński
RYJEK tenor: Emil Ławecki
ELF I sopran: Magdalena Krysztoforska, Olga Siemieńczuk, Maria Stasiak
ELF II sopran: Karolina Ciwis, Anna Koźlakiewicz
ELF III sopran: Magdalena Czerwińska, Martyna Piwońska, Tatsiana Trayanouskaya
ELF IV sopran: Ju-Young Kim Monika Sasinowska

Teatr Wielki — Opera Narodowa
Sala Kameralna
Pl. Teatralny 1

Bilety dostęp­ne w kasach Opery Narodowej
tel. 22 826 50 19, 22 692 02 08

* Koncert stu­den­tów UMFC poza uczel­nią

Fotoreportaż z pró­by — część I

Fotoreportaż z pró­by — część II

WIECZÓR MUZYKI KLAWESYNOWEJ

27/05/2012 17:00

„Dla miłośników i dla znawców”

Wykonawcy: Jakub Dmeński, Małgorzata Sałajczyk, Agata Meissner, Justyna Woś — kla­we­syn

Opieka arty­stycz­na: prof. Leszek Kędracki

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

BENJAMIN BRITTEN Sen nocy letniej *

30/05/2012 12:00

Wykonawcy:
Wokaliści — stu­den­ci Wydziału Wokalnego UMFC
Orkiestra Teatru Wielkiego — Opery Narodowej
Marta Kluczyńska — kie­row­nic­two muzycz­ne
Beata Redo-Dobber — reży­se­ri, sce­no­gra­fia, kostiu­my, cho­re­ogra­fia
Ryszard Karczykowski, Ella Susmanek — opie­ka wokalna/przygotowanie soli­stów
Małgorzata Szymańska, Ella Susmanek, Monika Kolasińska — kore­pe­ty­to­rzy soli­stów
Maciej Igielski, Marian Tarczyński — reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Maciej Igielski, Paweł Jasiński, Korneliusz Wieczorek — reali­za­cja oświe­tle­nia
Andrzej Wróblewski, Krzysztof Biernacki — obsłu­ga sce­ny
Marzenna Domagało — inspi­cjent, reży­se­ria świa­teł, pro­jek­cje
Szkoła Charakteryzacji i Wizażu — cha­rak­te­ry­za­cja
Elżbieta Tolak — nad­zór arty­stycz­ny nad cha­rak­te­ry­za­cją

Obsada:
OBERON alt męski: Grzegorz Hardej, Marcin Liweń
TYTANIA sopran: Sylwia Mazur, Aleksandra Świderek, Joanna Wydorska
PUK rola mówio­na: Jakub Józef Orliński
TEZEUSZ bas: Kamil Kaznowski, Tomasz Raff
HIPOLITA alt: Anna Fijałkowska, Ewa Thomas
LIZANDER tenor: Andrzej Marusiak, Maciej Ufniak
DEMETRIUSZ bary­ton: Tomasz Kumięga
HERMIA mez­zo­so­pran: Elwira Janasik. Jadwiga Niebelska
HELENA sopran: Aleksandra Orłowska, Anna Szostek
SPODEK bas-bary­ton: Marcin Wortmann
DUDA tenor: Paweł Cichoński, Zbigniew Malak
PIGWA bas: Paweł Czekała, Przemysław Szkodziński
ZDECHLAK bary­ton: Jakub Milewski, Adam Urbaniak
SPÓJ bas: Michał Dembiński
RYJEK tenor: Emil Ławecki
ELF I sopran: Magdalena Krysztoforska, Olga Siemieńczuk, Maria Stasiak
ELF II sopran: Karolina Ciwis, Anna Koźlakiewicz
ELF III sopran: Magdalena Czerwińska, Martyna Piwońska, Tatsiana Trayanouskaya
ELF IV sopran: Ju-Young Kim Monika Sasinowska

Teatr Wielki — Opera Narodowa
Sala Kameralna
Pl. Teatralny 1

Bilety dostęp­ne w kasach Opery Narodowej
tel. 22 826 50 19, 22 692 02 08

* Koncert stu­den­tów UMFC poza uczel­nią

Fotoreportaż z pró­by — część I

Fotoreportaż z pró­by — część II