V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo
24–31 marca 2015 r.

W dniach 24–31 marca 2015 roku w Sali Koncertowej UMFC odbę­dzie się V Między-narodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo. Jest to wciąż jedyny w takiej for­mule kon­kurs na świe­cie.

Obchody 100. rocz­nicy uro­dzin Profesora Tadeusza Wrońskiego

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego zapra­szają na obchody 100. rocz­nicy uro­dzin Profesora Tadeusza Wrońskiego w dniu 1 kwiet­nia 2015 roku.

ostatnia modyfikacja: 30/03/2015