Wydział Tańca

VI — Reżyserii DźwiękuWYDZIAŁ TAŃCA

Dziekan

dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC

Sekretariat

mgr Ewa Dudkiewicz
pokój 310, tel. (22) 2789 356

e‑mail: taniec@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 08/01/2020