Wydział Tańca

VI — Reżyserii DźwiękuWYDZIAŁ TAŃCA

REKRUTACJA 2020/21

PODYPLOMOWE STUDIA TEORII TAŃCA

Serdecznie zapra­sza­my na dwu­se­me­stral­ne Podyplomowe Studia Teorii Tańca, nowa edy­cja 2020–2021!
Szczegółowe infor­ma­cje [pdf]


Uwaga! Trwa rekru­ta­cja na spe­cjal­no­ści:
PEDAGOGIKA BALETOWA, stu­dia sta­cjo­nar­ne I i II stop­nia
CHOREOGRAFIA I TEORIA TAŃCA, stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne II stop­nia.
Zapraszamy!

Dziekan

dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC

Sekretariat

mgr Ewa Dudkiewicz
pokój 310, tel. (22) 2789 356

e‑mail: taniec@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 06/07/2020