Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

I — Kompozycji, Dyrygentury i Teorii MuzykiWYDZIAŁ KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Dziekan:

dr hab. Dariusz Przybylski

Sekretariat:

mgr Ewa Fiedorowicz
pokój 304, tel. (22) 2789 243

e‑mail: kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 17/10/2019