Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

I — Kompozycji, Dyrygentury i Teorii MuzykiWYDZIAŁ JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ

Struktura

Katedra Jazzu i World Music

Kierownik Katedry — ad.dr hab. Ryszard Borowski


ostatnia modyfikacja: 19/11/2019