Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

I — Kompozycji, Dyrygentury i Teorii MuzykiWYDZIAŁ JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ

Dziekan

ad. dr Piotr Kostrzewa

Sekretariat

Ewelina Szydlik
pokój 306, tel. (22) 2789 364

e‑mail: jazz@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 17/10/2019