Wydział Instrumentalny

III — InstrumentalnyWYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Dziekan:

prof. dr hab. Tomasz Strahl

Prodziekani:

dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn, prof. UMFC

dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC

ad. dr hab. Rafał Grząka

 

Sekretariat:

Anna Soćko, Ewelina Szydlik, Michał Łapiński, mgr Urszula Szymańska
pokój 305, 306, tel. (22) 2789 318, (22) 2789 295, (22) 2789 289

e‑mail: instrumentalistyka@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 04/11/2019