Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

V — Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i TańcaWYDZIAŁ DYRYGENTURY I WOKALISTYKI CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I RYTMIKI

Struktura

Katedra Dyrygentury Chóralnej
Kierownik Katedry — prof. dr hab. Bogdan Gola

 
Katedra Edukacji Muzycznej
 
 
Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
Kierownik Katedry — dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

 


ostatnia modyfikacja: 18/10/2019