Szkoła Doktorska i Środowiskowe Studia Doktoranckie

I — Szkoła Doktorska i Środowiskowe Studia DoktoranckieSZKOŁA DOKTORSKA I ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE

Kierownik Studiów Doktoranckich:

prof. dr hab. Alicja Gronau-Osińska

e‑mail: alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl

Sekretariat:

mgr Renata Wojtkiewicz
tel.: (22) 827 72 41, wew. 248

e‑mail: renata.wojtkiewicz@adm.chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 12/05/2020