Władze

JM Rektor

prof. dr hab. Klaudiusz Baran

Prorektorzy

Kanclerz

mgr Paulina Rezler

Kwestor

mgr Jan Żak

Dziekani

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Wydział Reżyserii Dźwięku

Wydział Muzyki Kościelnej

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

  • Dziekan:
    ad. dr hab. Piotr Kostrzewa

Wydział Tańca

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Filii UMFC w Białymstoku

Kierownicy katedr, zakładów, studiów

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Katedra Kompozycji — prof. dr hab. Paweł Łukaszewski

Katedra Teorii Muzyki — dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC

Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej — prof. Tomasz Bugaj

Wydział Instrumentalny

Katedra Fortepianu — prof. dr hab. Jerzy Sterczyński

Katedra Klawesynu i Organów — dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC 

Katedra Instrumentów Smyczkowych — dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Katedra Instrumentów Dętych — prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

Katedra Akordeonu — prof. dr hab. Klaudiusz Baran

Katedra Gitary, Harfy i Perkusji — dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej — prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Katedra Muzyki Dawnej — prof. dr hab. Lilianna Stawarz

Wydział Wokalno-Aktorski

Katedra Wokalistyki — dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC

Wydział Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Katedra Dyrygentury Chóralnej — prof. dr hab. Bogdan Gola

Katedra Edukacji Muzycznej — dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej — dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC 

Wydział Reżyserii Dźwięku

Katedra Reżyserii Dźwięku — prof. dr hab. Andrzej Lupa

Katedra Akustyki Muzycznej — dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. UMFC

Wydział Muzyki Kościelnej

Katedra Muzyki Kościelnej — dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Katedra Jazzu i World Music — ad.dr hab. Ryszard Borowski

Wydział Tańca

Katedra Tańca — prof. dr hab. Ewa Wycichowska

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Filii UMFC w Białymstoku

Katedra Chóralistyki i Edukacji Artystycznej — prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka

Katedra Pedagogiki Instrumentalnej — dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC

Katedra Pedagogiki Wokalnej — prof. dr hab. Cezary Szyfman

 

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I JĘZYKÓW OBCYCH

ad. dr Agnieszka Muszyńska ‑Andrejczyk

KOLEGIUM PEDAGOGICZNE

st.wykł Katarzyna Dudek-Kostrzewa

Senat

Rektor

Prorektorzy

Dziekani Wydziałów

Przedstawiciele rad wydziałów

Przedstawiciele nauczycieli akademickich II grupy

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Osoby z głosem doradczym


ostatnia modyfikacja: 03/06/2020