Zarządzenia i komunikaty Rektora UMFC (stan na 1 września 2016 r.)

rok 2016

Zarządzenia

Komunikaty

rok 2015

Zarządzenia

Komunikaty

rok 2014

Zarządzenia

Komunikaty

rok 2013

Zarządzenia

Komunikaty

rok 2012

Zarządzenia

Komunikaty

rok 2011


ostatnia modyfikacja: 13/09/2016