Chopin University Dance Company

Kierownik artystyczny – Aleksandra Dziurosz

fot. Adriana Le Hoang

Z inicjatywy studentek specjalności Rytmika oraz prof. UMFC dr hab. Aleksandry Dziurosz, w 2016 roku utworzony został pierwszy w historii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zespół taneczny o nazwie Chopin University Dance Company. W skład zespołu wchodzą głównie studenci i absolwenci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. W zakresie realizacji programu artystycznego Chopin University Dance Company współpracuje również ze studentami, absolwentami oraz wykładowcami z pozostałych wydziałów UMFC oraz z polskimi i zagranicznymi artystami spoza Uczelni.

Kierownikiem artystycznym zespołu jest prof. UMFC dr hab. Aleksandra Dziurosz. Członkowie zespołu poprzez regularne lekcje kształcą swe umiejętności w zakresie technik tańca współczesnego, tańca klasycznego, improwizacji ruchowej oraz aktorstwa. Głównym celem artystycznym Chopin University Dance Company jest tworzenie autorskiego repertuaru tanecznego składającego się z miniatur choreograficznych oraz spektakli opartych na tańcu współczesnym, jazzowym, źródłowym i teatrze ruchu. Repertuar zespołu prezentowany jest podczas wydarzeń artystycznych, festiwali i konkursów w Polsce i za granicą.

https://www.facebook.com/CUDaCo/


ostatnia modyfikacja: 25/01/2018