Kadra pedagogiczna

Profesorowie tytularni

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku profesora UMFC

Docenci i adiunkci

Asystenci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

stan na 24.04.2019


ostatnia modyfikacja: 11/10/2019