Dział Nauczania

dr Ewa Dżbik – kie­row­nik dzia­łu, e-mail: ewa.dzbik@chopin.edu.pl

inż. Małgorzata Kozłowska, e-mail: malgorzata.kozlowska@chopin.edu.pl
mgr Przemysław Raczkowski, e-mail: przemyslaw.raczkowski@chopin.edu.pl

Godziny przy­jęć:
ponie­dział­ki – wtor­ki 10:00 – 12:00 oraz 13:00–15:00
czwart­ki – piąt­ki 10:00 – 12:00 oraz 13:00–15:00
śro­dy – NIECZYNNE

Ważne linki

Ubezpieczenie Studenta

Kalendarz  aka­de­mic­ki na rok 2018/2019

Stypendia/Pomoc mate­rial­na

Regulaminy/Cennik opłat

Katalog Przedmiotów Fakultatywnych na rok 2018/2019

Poradnik dla stu­den­tów pierw­sze­go roku 2018/2019

Archiwum Prac Dyplomowych  APD


ostatnia modyfikacja: 22/10/2018