ad. dr hab. Zofia Rudnicka

Wieloletnia solistka Teatru Wielkiego w Warszawie, choreograf, wykładowca przedmiotu zasady kompozycji tańca, choreografia.

Dokonania artystyczne w latach 2013-2015:

Członek Kapituły przyznającej doroczne nagrody artystyczne w Konkursie im. Jana Kiepury organizowanym przez Mazowiecki Teatr Muzyczny Operetka, w latach: 2013, 2014, 2015, 2016. Przewodnicząca jury I Konkursu ,,Konfrontacje Baletowe” dla uczniów niepublicznych szkół baletowych w Kołobrzegu (kwiecień 2015), przewodnicząca jury III Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Baletowej w Elblągu (19-20 grudzień 2015), juror Konkursu Choreograficznego „Make move” i „Sense of move” organizowanego z okazji Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Centrum Sztuki Mościce w latach: 2013, 2014, 2015.

Popularyzacja sztuki tańca: udział w audycji radiowej Program II Polskiego Radia z cyklu „Notatki ze współczesności”, prezentacja dorobku scenicznego i naukowego oraz artystycznych inspiracji (1-5 lutego 2016).


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019