prof. dr hab. Ewa Wycichowska


Fot. Andrzej Grabowski

Tancerka (wieloletnia Primabalerina Teatru Wielkiego w Łodzi), choreograf, pedagog, nauczyciel akademicki, profesor sztuk muzycznych. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1981 r.) i L’Academie Internationale de la Danse w Paryżu (1974/75). Ukończyła również Studium Menadżerów Kultury UAM w Poznaniu (1990 r). Jest jedną z nielicznych polskich tancerek odnoszących sukcesy na światowych scenach, zarówno w repertuarze klasycznym, jak i współczesnym. Jako wykonawczyni współpracowała m.in. z Witoldem Borkowskim – „Romeo i Julia”, Kurtem Joossem – „Zielony stół”, Conradem Drzewieckim – „Ognisty ptak”, Teresą Kujawą – „Medea”, Borisem Ejfmanem – „Gajane”, Grayem Veredonem – „Sen nocy letniej” oraz „Wolfgang Amadeusz”, Jerzym Makarowskim – „Carmen”. Stworzyła również legendarne kreacje we własnych spektaklach „Faust goes rock”, „Skrzypek Opętany”.

W 1980 roku debiutowała jako choreograf utworem „Głos kobiecy (z nieznanej poetki)” do muzyki Krzysztofa Knittla w Teatrze Wielkim w Łodzi. Jest autorką ponad 70 spektakli zrealizowanych w Polsce, Europie i USA. Współpracowała także jako choreograf z wybitnymi reżyserami teatralnymi, operowymi i filmowymi, m.in. z Jerzym Jarockim, Erwinem Axerem, Maciejem Prusem, Krzysztofem Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim, Jerzym Kawalerowiczem, Adamem Hanuszkiewiczem, Krystyną Jandą, Krzysztofem Zaleskim i Eugeniuszem Korinem.

W latach 1981-1984 wykładowca Wydziału Rytmiki Akademii Muzycznej w Łodzi; w latach 1985-1988 wykładowca tańca modern w Państwowej Szkole Baletowej w Łodzi; od 1999 wykładowca Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Warszawie, specjalność Pedagogika Baletu, w kolejnych latach wykładowca na specjalności Choreografia i Teoria Tańca oraz na Podyplomowych Studiach Teorii Tańca, od 2002 profesor nadzwyczajny UMFC, a od 2009 kierownik Zakładu Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; w latach 2006-2010 profesor, wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach; od 2007 profesor, wykładowca gościnny Akademii Muzycznej w Łodzi; od 2015 – profesor zwyczajny AWF w Poznaniu na nowo utworzonym kierunku Taniec w kulturze fizycznej; promotor 7 doktoratów, opiekun naukowy 4 doktorów habilitowanych, promotor doktoratu honoris causa prof. Roderyka Lange.

W latach 1988-2016 dyrektor naczelny i artystyczny Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego. Kierując Polskim Teatrem Tańca, Ewa Wycichowska zademonstrowała rzadką umiejętność łączenia talentu artystycznego z działalnością akademicką i predyspozycjami menadżerskimi. W czasie jej dyrektorskiej kadencji zaproszenie do współpracy z jej zespołem przyjęli najwybitniejsi choreografowie na świecie: Birgit Cullberg, Mats Ek, Karine Saporta, Ohad Naharin, Jo Stromgren. Postaci, których nazwiska wyznaczają najważniejsze trendy w światowej sztuce tańca. Dzięki artystycznej wizji Ewy Wycichowskiej oblicze PTT przeszło ewolucję od spektakli ukształtowanych formą teatru baletowego do współczesnego gatunku: teatru tańca, który charakteryzuje przekraczanie granic rodzajowych, technicznych i stylistycznych, wyzwalanie się z przypisanych tradycją środków wyrazu, skłanianie się ku interdyscyplinarności, poszukiwanie nowych przestrzeni teatralnych i oparty na kreatywnej improwizacji proces tworzenia. W czasie kadencji dyrektorskiej Ewy Wycichowskiej spektakle Polskiego Teatru Tańca obejrzeli widzowie 40 krajów na pięciu kontynentach. Z jej inicjatywy w latach 1999-2016 przy Polskim Teatrze Tańca działało Atelier, scena poszukiwań i debiutów dla tancerzy, która przyniosła kilka znakomitych odkryć artystycznych, obecnie uznanych twórców, takich jak: Andrzej Adamczak, Paulina Wycichowska, Iwona Pasińska, Daniel Stryjecki, Paweł Malicki, i stała się formą naśladowaną przez wiele innych teatrów. Ewa Wycichowska jest też pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym Dancing Poznań. W 1994 roku jej pionierska inicjatywa pobudziła polską scenę tańca i stworzyła warunki edukacyjne zarówno dla profesjonalistów, jak i tancerzy niezawodowych, przez wiele lat była fenomenem organizacyjnym i marką programową znaną w Europie. W ramach Biennale Tańca Współczesnego Ewa Wycichowska prowadziła pionierskie cykle Laboratoriów Twórczych.

Profesor Ewa Wycichowska jest w polskiej historii sztuki tańca jedną z najwybitniejszych postaci, które zmieniły oblicze artystyczne i edukacyjne tej dziedziny, pozwalając na jej śmiałe konkurowanie z dokonaniami europejskich twórców. Mocno osadzając swoją twórczość w polskiej kulturze, szczególnie muzyce i literaturze, począwszy od debiutu choreograficznego aż po ostatni spektakl „Lament. Pamięci Tadeusza Różewicza”, jest swoistym ambasadorem polskiej sztuki tańca na całym świecie. Jej wybitne spektakle były wielokrotnie nagradzane w kraju i za granicą.

Ewa Wycichowska została uhonorowana m.in. I Nagrodą w kategorii wykonawców na I Ogólnopolskim Konkursie Choreograficznym w Łodzi, Medalem i Dyplomem uznania Ministerstwa Kultury i Sztuki w roku obchodów 100-lecia urodzin Karola Szymanowskiego za inscenizację i choreografię do „Stabat Mater”, Nagrodą Miasta Łodzi, Nagrodą Młodych Twórców I st. im. Stanisława Wyspiańskiego, Medalem 200-lecia Baletu Polskiego, Medalem im. Wacława Niżyńskiego, trzykrotnie Buławą Hetmańską – Nagrodą publiczności Zamojskiego Lata Teatralnego (wspólnie z Polskim Teatrem Tańca), Nagrodą Fringe Firsts na Festiwalu w Edynburgu (z Polskim Teatrem Tańca), Tytułem Kobiety Roku Bussines Professional Women Club, Nadzwyczajną Złotą Maską – Nagrodą Łódzkich Krytyków (Łódź), Medalem ”Ad Perpetuam Rei Memoriam” (dla zasłużonych Wielkopolan), Nagrodą Główną III Przeglądu Współczesnego Dramatu w Zielonej Górze za spektakl „Transss” (z Polskim Teatrem Tańca), Nagrodą ZAIKS-u za wybitną twórczość choreograficzną, Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wielce Zasłużony dla Kultury, Wielką Pieczęcią Miasta Poznania – Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania za zasługi dla kultury, Nagrodą „Reconnaissance” Instytutu France – Pologne w Lyonie za wieloletnią promocję kultury i sztuki francuskiej w Polsce, Nagrodą ZASP za wybitną twórczość choreograficzną, Nagrodą Sekcji Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI – UNESCO za popularyzację polskiej kultury teatralnej za granicą, Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla kultury polskiej, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wybitnych osobowości działających w sferze kultury, dziedzina: taniec, Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania, Złotym Medalem Gloria Artis.

Profesor Ewa Wycichowska jest jurorem polskich i międzynarodowych konkursów tańca, ekspertem ministerialnym, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii, członkiem Międzynarodowej Rady Tańca (CID-UNESCO) Conseil International de la Danse, członkiem Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu oraz członkiem wielu rad dotyczących sztuki tańca.


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018