ad. dr Andrzej Morawiec

Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej (1986) w Bytomiu oraz Leningradzkiego Instytutu Kultury na Wydziale Choreografii i Pedagogiki Baletu (1990). Tańczył w zespole baletu Państwowej Opery Śląskiej (1990-1991) i Śląskim Teatrze Tańca (1991-1994) w Bytomiu, gdzie jednocześnie zajmował się asystenturą i repetycją prac choreografów zagranicznych.

Występował gościnnie w gdańskim Teatrze Tańca i Kieleckim Teatrze Tańca. Był instruktorem i choreografem Sekcji Akrobatyki Sportowej AZS AWF w Katowicach i wykładowcą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pedagog tańca klasycznego i współczesnego oraz twórca licznych prac choreograficznych dla Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu, prezentowanych w kraju i za granicą. Tam też założył Tom Bombadil Dance Company, a choreografia „Loa” w wykonaniu tego zespołu zdobyła wyróżnienie II Gdańskich Debiutów Młodych Choreografów w 1997 roku.

Od września 2001 roku nauczyciel tańca współczesnego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku. Od 2002 roku wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Współtworzył „Trójmiejską Korporację Tańca” zrzeszającą najlepszych tancerzy związanych z Trójmiastem, w ramach, której realizował się głównie jako tancerz solowy.

Osiągnięcia dydaktyczne:

Dokonania artystyczne:

Nagrody i wyróżnienia: I miejsce w I Krajowym Konkursie Promocji Artystycznych w kategorii Taniec – Łódź 2000 (Nagroda Pegaza); II nagroda na II Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Estradowej w kategorii Ruch sceniczny za choreografię Co mi w duszy gra, Warszawa 2001; Nagroda Indywidualna II stopnia, za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce – 2005 (Dyrektor CEA); Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej, Warszawa 2014.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019