dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2002 roku uzyskała dyplom Scholi Cantorum Basiliensis – Wyższej Szkoły Muzyki Dawnej w Bazylei, w klasie Andrei Marcona. Studia obejmowały także pracę pod kierunkiem Jespera B. Christensena i Jörga-Andreasa Böttichera, autorytetów w dziedzinie realizacji basso continuo. W 1999 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Leszka Kędrackiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

W 2009 roku, na podstawie  przed­sta­wio­nej roz­prawy dok­tor­skiej, sta­no­wią­cej dzieło arty­styczne pt. Charakterystyka twórczości Johanna Gottlieba Goldberga na tle kompozycji jemu współczesnych, uzy­skała sto­pień dok­tora sztuki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej – instru­men­ta­li­styka. W maju 2014 r. Rada Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przyznała jej stopień doktora habilitowanego.

W 2009 i 2013 roku została wyróżniona przez czytelników ,,Gazety Wyborczej” nagrodą Sztorm Roku. W 2008 otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, Marszałka Województwa Pomorskiego, Fundacji Kultury i wielu zagranicznych fundacji. W 2003 roku uzyskała III nagrodę Międzynarodowego Konkursu Muzyki Dawnej Van Vlaanderen w Brugii (Belgia), wraz z kierowanym przez siebie zespołem Esperanto. Jest finalistką konkursów klawesynowych w Warszawie (1998) i Budapeszcie (2000). Jako pianistka była laureatką I nagrody Konkursu Muzyki Kameralnej w Gdańsku w roku 1993 i pierwszego wyróżnienia w Konkursie Muzyki Kameralnej we Wrocławiu w 1994 roku. Laureatka I nagrody Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Paoli Bernardi w Bolonii w 2005 roku. Odbyła wiele kursów mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez Christiane Jaccottet, Petera Holmana, Ketila Haugsanda, Marka Krolla, Andreasa Staiera, Geoffrey’a Lancastera, Nicholasa Parle’a. Współpracuje z Goldberg Baroque Ensemble, specjalizującym się w wykonawstwie muzyki zachowanej w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Z zespołem tym dokumentuje muzykalia w serii „Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska” (DUX, Sarton).

Jako dyrygent zespołu wokalno-instrumentalnego Musica Maxima prowadziła prawykonania kompozycji ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.  Dużą część działalności poświęca również wykonawstwu współczesnej muzyki pisanej na klawesyn, dokonując wielu prawykonań. W 2010 roku ukazała się jej debiutancka solowa płyta z Wariacjami Goldbergowskimi J.S. Bacha (Sarton), która w 2011 roku otrzymała dwie nominacje do nagrody fonograficznej „Fryderyk”. W 2012 roku wydane zostało premierowe nagranie trzech koncertów klawesynowych Johanna Jeremiasa du Graina, zmarłego w 1756 roku gdańskiego kompozytora i organisty, w uzupełnieniu którego powstała praca Koncerty klawesynowe Johanna Jeremiasa du Graina (?-1756) Kontekst historyczny, budowa i wybrane zagadnienia wykonawcze, opublikowana w 2013 roku przez wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Alina Ratkowska jest pomysłodawcą i dyrektorem Festiwalu Goldbergowskiego, zainicjowanego w Gdańsku w roku 2006. Pod jej kierunkiem odbywa się cyklicznie sesja naukowa Muzyka klawesynowa w UMFC.

Prof. UMFC dr hab. Alina Ratkowska jest członkiem Katedry Organów i Klawesynu UMFC.

 


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018