Pedagodzy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

prof. dr hab. Bogdan Gola

prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

prof. dr hab. Ewa Marchwicka Ewa 

prof. dr hab. Wanda Tchorzewska-Kapała   

prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski 

prof. dr hab. Ewa Wycichowska

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC   

dr hab. Maria Gabryś-Heyke, prof. UMFC   

dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC   

dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC  

dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC

dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC  

ad. dr Klaudia Carlos-Machej

ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska

ad. dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz

ad. dr hab. Michał Markuszewski

ad. dr hab. Piotr Olech

ad. dr hab. Zofia Rudnicka

ad. dr hab. Michał Sławecki

ad. dr hab. Edward Sielicki

ad. dr hab. Krzysztof Szmyt

ad. dr hab. Dariusz Zimnicki

ad. dr Michał Dąbrowski

ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak

ad. dr Tomasz Hynek

ad. dr Rafał Janiak

ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak

ad. dr Grażyna Paciorek-Draus

ad. dr Anna Perzanowska-Tarasiuk

ad. dr Agnieszka Widlarz

dr Rafał Grozdew 

dr Julita Kosińska

dr Aleksandra Kowalik-Burdzy   

dr Anton Lichomanow 

dr Andrzej Morawiec 

dr Waleria Przelaskowska-Rokita

dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska

mgr Marta Bogusławska

as. mgr Emilia Dudkiewicz

as. mgr Jakub Hutek

as. mgr Grzegorz Kos

as. mgr Bartosz Michałowski

as. mgr Justyna Pakulak

mgr Elżbieta Raczyńska-Warzec

doc. dr Ewa Wilczyńska

as. mgr Damian Skowroński

mgr Anna Bednarska

mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska 

mgr Elżbieta Brodzińska 

mgr Katarzyna Dudek-Kostrzewa 

mgr Lilianna Grobelny 

mgr Janusz Grobelny

mgr Wojciech Kaleta   

mgr Dariusz Lechowicz 

mgr Aldona Lepak 

mgr Marcin Piotr Łopacki

mgr Joanna Łukaszewska

mgr Gabriela Machowska-Kopietz

mgr Ewa Pelwecka 

mgr Jacek Przybyłowicz

mgr Ariadna Pustoła

as. mgr Wojciech Pławner 

mgr Joanna Sibilska 

mgr Monika Sojka 

mgr Agnieszka Stachurska 

mgr Marceli Szczerek 

mgr Ewa Szpotakowska 

mgr Małgorzata Szymanek-Piotrowska 

mgr Tatiana Widera-Sanjines 

instr. mgr Anna Dukszto- Delepaut

 

 

Pedagodzy współ­pra­cu­ją­cy z Wydziałem:

 

prof. dr hab. Andrzej Banasiewicz 

prof. dr Szabolcs Esztényi

prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz 

prof. dr hab. Henryk Wojnarowski 

dr hab. Tomasz Nowak 

dr hab. Małgorzata Szpinalska           

dr Ewa Dżbik

dr Artur Fredyk

dr Krzysztof Heering 

dr Jacek Łumiński

dr Krzysztof Niegowski

dr Andrzej Tadeusz Nowak

dr Elena Mikhalik 

dr Katarzyna Sempolska

dr Bartłomiej Swebodziński   

mgr inż. Jacek Majer

mgr Urszula Bernat-Jałocha

mgr Miłosz Bogić

mgr Danuta Borzęcka

mgr Zuzanna Całka 

mgr Joanna Czajkowska

mgr Michał Gałek

mgr Malwina Głowacka

mgr Ewa Goc 

mgr Magda Grabowska-Wacławek    

mgr Magdalena Gruziel 

mgr Jagoda Ignaczak

mgr Piotr Jeznach

mgr Anna Maria Huszcza

mgr Katarzyna Karbownik

mgr Yuko Kawai 

mgr Magdalena Kizinkiewicz-Rynkiewicz 

mgr Teresa Krieger-Leska 

mgr Jakub Krukowski 

mgr Zuzanna Kupidura 

mgr Emilia Lipka

mgr Krzysztof Mastalerski

mgr Piotr Michej

mgr Krystyna Misiukiewicz

mgr Agata Pankowska 

mgr Grzegorz Pańtak

mgr Danuta Piasecka

mgr Hanna Raszewska-Kursa

mgr Małgorzata Rudnicka

mgr Danuta Rzążewska

mgr Aleksandra Sewerynik 

mgr Jakub Sokołowski

mgr Rafał Staniec

mgr Dariusz Stokowiec

mgr Daniel Synowiec 

mgr Jakub Szafrański 

mgr Szalińska Małgorzata

mgr Wojciech Świętoński 

mgr Małgorzata Włoczkowska

mgr Bernadetta Wojdat-Sujkowska

………………………………………………………………………………..

dr hab. Jerzy Dziubiński, prof. UMFC   

dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC  

ad. dr hab. Leszek Lorent

dr hab. Krzysztof Marosek

ad. dr Kamil Łomasko Kamil

ad. dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk

ad. dr Leszek Potasiński

ad. dr Monika Quinn Monika

ad. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa

ad. dr Małgorzata Sokołowicz Małgorzata

ad. dr Anna Szyjkowska-Piotrowska

dr Nina Oborska

dr Romana Orłowska

mgr Hanna Stankiewicz-Jóźwicka

mgr Mateusz Szmyt

 


ostatnia modyfikacja: 24/09/2019