Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych – Funkcja dydaktyczna

Funkcja dydaktyczna

Zakres przedmiotów humanistycznych obejmuje pełny (od starożytności po współczesność) wykład historii filozofii i historii sztuki, a także wykłady z zakresu historii kultury, estetyki i filozofii muzyki. Dla osób studiujących w języku angielskim realizowany jest także wykład z wybranych zagadnień kultury polskiej.

Oferta Studium obejmuje również lektoraty z trzech języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. W przypadku studiów I stopnia lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2, a na studiach II stopnia egzaminem B2+, obejmującym specjalistyczne słownictwo muzyczne w zależności od specjalności.

Ponadto na specjalności śpiew solowy, śpiew solowy i aktorstwo oraz dyrygentura symfoniczno-operowa, jako przedmiot kierunkowy, prowadzone są zajęcia języka włoskiego, a dla studentów-obcokrajowców oraz stypendystów programu Erasmus zajęcia języka polskiego. Wykładowcy Studium prowadzą również zajęcia z zakresu fonetyki języka na specjalności śpiew solowy, śpiew solowy i aktorstwo oraz wokalistyka chóralna.


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019