INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 — część 1

8 października 2015 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Podczas uro­czy­sto­ści Inauguracji roku aka­de­mic­kie­go tytuł dok­tora hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina otrzy­mał wybit­ny pia­ni­sta MAESTRO KRYSTIAN ZIMERMAN.


ostatnia modyfikacja: 12/07/2016